krapnoti

krapnoti
2 krapnóti, -ója, -ójo intr. netvirtu žingsniu eiti (apie seną žmogų): Jau jūs tėvukas ir paseno: jau per kiemą tik krapnója Kt. | Išbėgo ryšuliu nešina, paskui krapnojo mergaitės LzP.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • krapnoti — krapnóti vksm. Krapnójo šáltas lietùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • krapnoti — 1 krapnoti, oja, ojo intr. po truputį lyti, lašnoti: Smulkus lietutis krapnojo iš debesų P.Cvir. Ateis rudenio tylus vakaras, ir lytutis tyliai krapnõs (d.) Gs. Šiandien visą dieną po biskį krapnoja Prn. Šiandien, matyt, bus lietaus, jau ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkrapnoti — 1 apkrapnoti tr. Ėr aplašnoti: Nors nedidelis lietus, bet vis tik apkrapnojo Gs. krapnoti; apkrapnoti; nukrapnoti; pakrapnoti; perkrapnoti; prakrapnoti; sukrapnoti; užkrapnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • driūboti — driū̃boti, o, ojo intr., driūboti, oja, ojo Ig 1. nudribus kaboti, dryboti: Obuoliai ant medžių driū̃bo Ig. Driū̃bo šakos nuo obuolių Gdl. Debesiai tik driū̃bo, tuoj lis Gdl. 2. būti apsiniaukusiam, niūksoti: Vakaran apsiniaukė, driūbojo driūbojo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapenti — 1 krapenti ( ęti Skr), ẽna, ẽno intr. pamažu lyti, krapnoti, lašnoti: Smulkus lietus pamažėli krapẽna Lp. Tarpais tik krapẽna, o kartais ir gerai nupila Gs. Iš vakaro buvo gražu, o rytą ėmė krapenti lietelis Jnš. Nesmarkiai ly[ja], krapẽna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapnojimas — sm. (1) → 1 krapnoti 1: Lengvas krapnojimas pavirto į vėjingą ir skalsų rudens lietų T.Tilv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapsnoti — krapsnoti, oja, ojo intr. po truputį lyti, krapnoti: Lytus krapsnoja Nm. Jau po biskį krapsnoja Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapčioti — krapčioti, ioja, iojo intr. po truputį lyti, lašnoti, krapnoti: Dar tik krapčioja, mažum suspėsim dar vežimą šieno Sn. Po pietų pradėjo pamažu krapčioti Lzd. Jau debesys praėjo, o dar krapčioja Srj. Jau po nedaugėlį lietulis krapčioja Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapščioti — krapščioti, ioja, iojo intr. po truputį lynoti, krapnoti: Dar buvau prie miško, ir jau pradėjo krapščioti Lzd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruopnoti — kruopnoti, oja, ojo intr. smulkiais lašeliais lyti, krapnoti: Pirmiausia ėmė truputį kruopnoti, o paskui smarkiai lyti Vl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”